Activitat en grup en la qual poden barrejar diferents nivells de practicants. Això ens dóna la possibilitat d’entrenar amb diversitat de persones per la qual cosa s’incrementa la motivació dels practicants per a la millora i consciència de l’estat físic en què es troben. El mètode es basa en circuits d’exercicis dinàmics, divertits i de vegades competitius que faran que els assistents alhora que es relacionen entre si, es posin a prova a ells mateixos.

Solicitud de información
  • [recaptcha]