Entrenament Corporatiu

Els beneficis d’una pràctica esportiva habitual superen amb escreix el cost que això genera, cada vegada més companyies ho comprenen i aposten pel canvi:

Per a l’empleat suposa una sèrie de beneficis:

  • Fisiològics: Millora del sistema cardiovascular, respiratori immunològic i locomotor. S’alliberen endorfines que augmenten l’afany d’èxit, dedicació i resistència a la frustració. Es produeix un augment de l’adrenalina que suposa un augment de la autonomñia, iniciativa i motivació.
  • Psicològics: Augmenta la sensació de benestar, millora la imatge corporal, autoestima i potencia el coneixement corporal així com la percepció de l’esforç i autocontrol del mateix.
  • Social: Possibilita una major relació amb les persones de l’entorn, coneixent noves persones i establir amistats. Afavoreix els hàbits higiènics saludables i s’adquireixen coneixements favorables per a la vida quotidiana.

Per a l’empresa suposa una altra sèrie de beneficis:

  • Augment de la productivitat
  • Fidelització de l’empleat i sentiment de pertinença a la marca.
  • Millora de la puntualitat.
  • Reducció de l’absentisme laboral.
  • Disminució de l’estrès i millora l’ambient laboral (relacions interdepartamentals).

Des Globalfitstyle proposem activitats regulars que són les que es desenvoluparan setmanalment o activitats puntuals o team buildings que es realitzaran de manera ocasional.

Activitats Regulars

Activitats Regulars

Activitats Regulars

Les activitats regulars a l’empresa ens aporten els beneficis anteriorment esmentats i afavoreixen que l’empleat i per tant la companyia sigui més dinàmica, comunicativa, positiva i saludable. Uns empleats sans i motivats es tradueix directament en un millor ambient laboral i productivitat elevada.

Todas las actividades tienen una duración de 60 minutos, pero en función de las necesidades de cada empresa se realizará una solución a medida.

Activitats Puntuals

Activitats Puntuals

Activitats Puntuals

Des globalfitstyle organitzem team buildings esportius per un dia o per a un període curt de temps amb la intenció de proporcionar una interacció dels membres d’una empresa, en un entorn no convencional i refermen així els seus llaços d’unió, consolidant un equip, empresa o grup.

Las actividades que se pueden realizar son muchísimas, dependiendo de los objetivos que quiera potenciar la empresa desde globalfitstyle escuchamos las necesidades del cliene y proponemos las actividades, número de participantes, ubicación, etc que más se adecue a las peticiones.