Jornadas temàtiques

Jornadas temàtiques

Des Globalfitstyle tenim com a objectiu aportar eines reals que ajudin a fer el pas a l’acció i fomentin uns hàbits de vida laborals i personals saludables.

Proposem xerrades teòric pràctiques relacionades amb temes d’interès per als treballadors i l’empresa, que transcendeixin més enllà de la seva jornada laboral, aportant eines realistes per millorar la seva qualitat de vida i el de les seves famílies.

Estem convençuts que les jornades han de ser participatives i dinàmiques per fomentar la implicació de l’empleat, i fer-los entendre que hi ha sempre una opció que s’adapta a ells per millorar la seva qualitat de vida tant en l’àmbit nutricional, com en l’esportiu i que moltes vegades va lligada amb la motivació i gestió del temps.

É s important treballar amb l’equip de RRHH i els responsables dels departaments, per tal d’obtenir el màxim feedback dels empleats, per així establir les pautes futures jornades i objectivar els progressos dels empleats mitjançant enquestes de millora i satisfacció.

Solicitud de información